Inledning Nuläge Vision Hemsidan

 Årsredovisning 1999

Styrelsen för Ruda Samhällsförening med org.nr 832800-8993 får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret1999, föreningens 22:a.

Förvaltningsberättelse
Ordinarie föreningsstämma hölls den 16 februari i Ruda Folkets Hus. Medlemsavgiften är 50 kr /hushåll. Fram till augusti pågick projektet Ruda Grannskapscentral. Detta EU/LeaderII-projekt har slutredovisats i särskild rapport.  

Styrelsens har fr.o.m. årsmötet haft följande sammansättning:

Inga-Lill Andersson Ordförande
Rune Hellquist Vice ordförande
Laila Hellquist Sekreterare
Sven-Allan Törnqvist Kassör

John Bylund Ledamot
Grey Lindström Ledamot
Andreas Brink Ledamot
Andreas Brink Ledamot
Jesper Åberg Ledamot
Marion Svensson Ledamot

Suppleanter har varit :

Elisabeth Johansson, Henrik Kangefjärd.

Revisorer :

Harry Måhlberg och Bertil Andersson

Mötesverksamhet
Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda styrelsesammanträden.

Vi har besökt: Kvartalsträffar i Berga, Fågelfors, Hornsö och Långemåla. Högsbydagen. Landsbygdskonferens i Sikfors. Inspirationsdag om kultur och IT. Ungdomsdagarna i Leksand. Civilförsvarsföreningens möten.

Skrivelser
Kommunen har tillskrivits och kontaktats om: Sågverksområdet, enkelriktning av Villavägen, gamla banvallens uppröjning, sopsortering, Fridas väg, samt plattor vid torgmuren.

Rudaboken
Tillsammans med Ingemar Gustavsson har föreningen medverkat till framtagande av en bok om Ruda som beskriver samhällets utveckling under 1900-talet.

Arbeten och arrangemang
Vi har arbetat med: Anslagstavlorna, banvallens uppröjning, dammen på torget och grönområden, soffor och lekplats. Traditionsenligt har ombesörjts för  julgran på Ruda Torg och  Knutsdans med sång, musik och tomtar som delat ut godispåsar till barnen. Familjedag i augusti och julmarknad i december har anordnats tillsammans med övriga föreningar.

Vi har medverkat i Ruda med korpcykling under vår och höst. Anordnat miljödag i Rudahagarna med John Christoffersson. 

Ruda på Internet
Vi har ambitionen att fortgående hålla vår hemsida uppdaterad med bl a en agenda för vad som händer i samhället.