ja

fe ma
ap ma ju
ju au se
ok no de

 Det händer i bygda

   April, Maj, Juni

Dag Tid Aktivitet Plats Arrangör
1      
2      
13 14 Kvartalsmöte Ruda bygdegård Ruda PRO
16 14-17 Fordonsträff
Inställt pga Corona
Ruda bygdegård Ruda bygdegårdsför.
   
   
   

Uppgifter om aktiviteter som skall stå i kalendern lämnas till Sven-Allan!