Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2017

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2017, som är föreningens 40:e år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 28 mars 2017i Ruda Bygdegård.

Styrelsen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Majlis Axelsson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare: Lotta Nilsson
Ledamöter:
Anita Küch, Pia Stigsdotter, Kristina Roos och Lasse Törngren (valda för två år 2017),
 Pernilla Karlsson, Lotta Nilsson, Sven-Allan Törnqvist och John Viberg  (valda för två år 2016)

Suppleanter:
 
Rune Hellquist och Peter Billgren (valda för två år 2017) Johnny Johansson (vald för två år 2016)
Adjungerade:
Hasse Levin och Sune Olsson

Mötesverksamhet: Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits. Det har varit svårt att samla ledamöterna till föreningens möten. Ordförande har fått dra ett tungt lass under året och det behövs flera eldsjälar som vill vara med och dra för att föreningen skall bli långsiktigt hållbar.

I år var det 70:e gången som den populära Knutsdansen i början av verksamhetsåret genomfördes. Lennart Petersson stod för musiken till ringlekarna men tyvärr fattades en ledare som kunde visa rörelserna på ett korrekt sätt. Mot slutet ledde den slingrande långdansen in alla i Bygdegården där det serverades lussebullar och saft. Där fanns också tomten som delade ut en godispåse till alla barn.

Ruda-revyn fick som vanligt besök på premiären då alla medverkande gratulerades med blommor.

Bevakningsgruppen arbetade vidare med bevakningsturer i samhället och anordnade informationsträffar. Tyvärr blev bevakningsbilen alltför dyr att få igenom besiktningen så den har avyttrats. En grupp utreder om bilen skall ersättas eller om det finns andra fungerande lösningar. Vi har fått pengar från kommunen till skatt och försäkring, övriga bilkostnader har betalats av föreningen. Sune Olsson som under många år tagit ansvar för bevakningsgruppens organisation och bilen har tackat nej till att fortsätta. En ny ansvarig behöver rekryteras och flera bevakare behövs alltid för bemanning av bevakningsbilen.

HSSL (Hela Sverige Ska Leva i Högsby) har fortsatt sin verksamhet bl a med att besöka byarna. Majlis Axelsson, Hasse Levin och Rune Hellquist har representerat Ruda.  

Bredbandsutbyggnaden tog fart under våren och fastigheter väster om järnvägen/söder om Storgatan fick fibernät installerat under sommaren. Under hösten har Källgatan och skolområdet lagts till. Vid årets slut är det oklart hur många som fortfarande väntar på att bli inkopplade.   

Integrationsprojektet i form av sy-café för invandrade kvinnor har fortsatt under året med uppehåll under sommarmånaderna. Kommunen har bidragit med symaskiner och tyger från Ruda skola.

Basthultsbadet som föreningen lade mycket tid på 2016 för att förmå markägaren och kommunen att komma överens om ett hyresavtal misslyckades. Rudas badplats förblev stängd och kommunen tog bort de nya bryggorna. Simskolan flyttades till Hornsö.

Aktivitetsparken har använts i mindre omfattning under året p g a att affären och macken varit stängda och loppiset var förlagt till stationsområdet. Föreningen har skött parkens grönytor, plockat skräp, tömt papperskorgar och satt ut bänkar för Ruda-bor och de som stannat för att rasta. Under hösten togs en del lekutrustning som blivit i dåligt skick av ålder och skadegörelse bort från parken.

Toalettbyggnaden som varit stängd står på kommunens mark men ägs av Stop34:ans konkursbo. Föreningen håller på att utreda vad det skulle kosta att få toaletten i användbart skick men det har varit svårt att få till en diskussion med konkursförvaltaren som äger den första pusselbiten.

Kommunen har genom ÖSK omformat bidraget till sommarblommor och samhällets utsmyckning vilket föll väl ut för Rudas del som fick en mångdubbel höjning av medel. Alla föreningar som hade möjlighet och ville plantera och arrangera blomsterarrangemang på kommunal mark fick del av bidraget som räckte och blev över. Det som inte kunde utnyttjas har återbetalats till ÖSK.

Föreningen har tillsammans med Ruda bygdegård anordnat en julmarknad med god uppslutning av utställare. Den planerade konstutställningen fick tyvärr ställas in då alltför få kände sig manade att hjälpa till. I övrigt hjälper föreningarna varandra med bemanning vid större evenemang.

Verksamhetsåret avslutades med ett gemensamt knytkalas för styrelserna i samhällsföreningen och bygdegården.

Januari 2018.
 Styrelsen