Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2005

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2005, som är föreningens 28:e år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 10 mars 2005 i Ruda Folkets Hus. 

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Inga-Lill Andersson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare:
Laila Hellquist
Ledamöter:
Lennart Bodin, John Bylund, Stig Karlsson, Eva Kennedy,  Kerstin Levin
Suppleanter:
, Ingrid Bylund, Ingela Jacobsson, Annkie Nyström, Bernt Persson

Mötesverksamhet: Under året har 12 protokollförda styrelsemöten hållits.

 • I januari hade vi som vanligt julgransraskning/Knutsdans för ca 100 personer.

 • I februari besökte räddningschef Bo Martinsson Samhällsföreningen vid ett extra möte. Även PRO var representerat. Bo Martinsson pratade säkerhet och beredskap vid katastrofer, i anledning av stormen Gudrun. Samhällsföreningens styrelse diskuterade biblioteksnedläggelsen och hur den löses.

 • I mars på Årsmötet diskuterades alla "till-salu-skyltar" i samhället. Även kommunens biblioteksnedläggelse var uppe till diskussion liksom "saneringsprojektet" i Ruda. 
  Lars Sinnerström, Civilförsvarsföreningen berättade om dess verksamhet. Magdansande flickor underhöll på mötet. Vid det konstituerande styrelsemötet var snöröjningen i samhället uppe för diskussion. Vid ett extra möte på gamla skolan diskuterades "biblioteksfrågan" vidare.

 • I april hölls en civilförsvarskurs för 20 personer. RSF´s styrelse, Ruda IF, PRO träffade NCC och kommunen och diskuterade "saneringen". Ett Grannsamverkansmöte hölls i biblioteket. Ett planeringsmöte för Fotbollsgolfsatsningen hölls också. Den 4/4 tog RSF över skötseln av Ruda biblioteket från kommunen.

 • Från den 3 maj har vi nu 2 uthyrningslägenheter - en etta och en tvåa och båda är uthyrda maj-juni. Den 15/5 öppnades Fotbollsgolfbanan för säsongen. Ett arbetsmöte hölls den 12/5 för Folbollsgolfgruppen. Ett NCC-möte för allmänheten gick av stapeln 18/5. 

 • I juni planterades blommor i samhället, som kommunen bjöd på. 

 • Från midsommar och hela juli hade Fotbollsgolfanläggningen öppet varje dag, medan biblioteket hölls stängt till 8/8.

 • augustimötet hade vi besök av Bernt Pettersson, Länsförsäkringar och vi pratade Grannsamverkan med honom. Fotbollsgolfkontraktet med Marknadsträdet sas upp. Sommarens aktivitet hade inte varit så bra pga. regn. Däremot har uthyrningen av lägenheterna varit mycket bra.

 • I september samlades fotbollsgolfhindrena ihop och skall hämtas av Marknadsträdet. Torbjörn Ek slog sedan hela åkern. Utställningen Rudabilder hölls i biblioteket 24-25 sept. Ett NCC-möte hölls den 20/9. Ett allmänt NCC-möte ordnades 28/9 i Folkets Hus.

 • I oktober gick Emmaboda-konferensen av stapeln. Ett kommunmöte med byalagen i kommunen hölls i Högsby. En enkät från Folkrörelserådet besvarades.

 • I november städade vi i samhället och plockade bort blommor mm. Julgranen sattes upp. Julmarknad tillsammans med Konsum och övriga intresserade föreningar gick av stapeln 26/11. Utemöblerna samlades in för vintern. 

 • I december bestämdes att vi blir kvar i Ruda bibliotek åtminstone till 30/6.06. Vi får viss hyreshjälp från ett projekt. Ny öppettid för biblioteket på måndagar 16-19. (var förut 14-18). Torsdagar öppettid som förut kl 9 - 11.
  En "God-Jul-hälsning" delades ut till hushållen i samhället. Vi planerade för årets Knutsdans".

Föreningen har skickat skrivelser och haft kontakter med Kommunen om:

 • Köp av mark.

 • Feriearbete för ungdom.

 • Bidrag till hyreskostnad för biblioteket.

 • Blomstersmyckning i Ruda.

Vi har också arbetat med:

 • Skötsel av dammen, grönområdena, sofforna samt blomsterplanteringar i Ruda.

 • De 6 anslagstavlorna, som används flitigt.

 • Brevlådan för "lokalpost" till Samhällsföreningen finns fortfarande på anslagstavlan vid Konsum och töms varje vecka! 

 • Uthyrning av övernattningslägenheterna.

 • Julmarknad utanför Konsum.

 • Julgransraskning. 

Övrigt

Grannsamverkan i Ruda organiseras under Samhällsföreningen

Övernattningslägenheterna: Samhällsföreningens övernattningslägenheter på Långgatan har varit flitigt använda under året av både Rudabor som får besök och av entreprenörer.

Övrigt: Vykort över Ruda finns till försäljning hos Konsum och hos Bilisten. Rudaboken finns åter till försäljning på Biblioteket.

Underteckad av Styrelsen