Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2004

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2004, som är föreningens 27:e år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 15 mars 2004  hos Spaljisten i Ruda. 

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Inga-Lill Andersson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare:
Laila Hellquist
Ledamöter: John Bylund,
Christer Hydén, Stig Karlsson, Eva Kennedy,  Kerstin Levin

Suppleanter: Ingrid Bylund, Anita Hydén, Annkie Nyström,
Bernt Persson

Mötesverksamhet: Under året har 11 protokollförda styrelsemöten hållits.

 • I januari hade vi som vanligt julgransraskning. Samhällsföreningen var som första byalag presenterat i tidningen Innehåll, som ges ut i kommunen.

 • I februari åkte styrelsen till Boda Borg i Sävsjö, för att undersöka om ett Allaktivitetshus var något för Ruda. Det här är en stor aktivitet som knappast går att genomföra i Ruda. Men det var roligt! Vidare fyllde Ruda IF 80 år och firade med fest och present från Samhällsföreningen.

 • I mars på Årsmötet diskuterades CJ parkens dåliga skötsel igen. Även reningsverket och övergångsstället vid Konsum var uppe till diskussion. Ett "Framtidens Profil-möte" gick av stapeln i Folkets Hus. Det var kommunen som stod för det projektet och syftade till att hitta ett varumärke för kommunen.

 • aprilmötet handlade det bl.a. om vilka öppettider vi skulle ha på fotbollsgolfbanan. Vidare ansökte vi hos kommunen för att få en ferieungdom som hjälp.

 • I maj firades "Skolans dag i Ruda" med utklädda barn, som vid 1900-talets början. Vi planterade blommor i samhället, som kommunen bjuder på. Landsbygdsriksdagen i Ystad besöktes av 3 personer i styrelsen.

 • I juni kallade NCC och kommunen till en "Saneringsinformation", som visade hur saneringsarbetet var upplagt på Glasbruksområdet och vid Sågverkplanen. Vidare kom Elin Hedberg, Fame Factory och sjöng vid ett evenemang på Fotbollsgolfbanan. I juni får vi tillfälligt lämna vår kontorslokal ovanpå Tallåsens Bygg. NCC skall hyra den under saneringsarbetet.

 • I juli har fotbollsgolfanläggningen öppet varje dag och vi har hjälp av en ferieungdom.

 • I augusti är vi med på ett möte på Brandstationen i Högsby om övergångsställen i Ruda.

 • Den 25 september var det fotbollsgolfavslutning med månadsfinaler och Ruda IF-mästerskap.

 • 20:e oktober gick Emmaboda-konferensen av stapeln. En möhippa spelade fotbollsgolf. Information från Posten som vill samla ihop brevlådorna och slippa stanna vid varje hus.

 • I november har vi möte med NCC, Ruda IF och PRO om deponin. Vi städar samhället och plockar bort blommor mm. Julgranen sätts upp. Julmarknaden tillsammans med Konsum och övriga intresserade föreningar går av stapeln 27/11.

 • I december planeras för "Tjugonda'-Knutsdansen" 2005.

Föreningen har skickat skrivelser och haft kontakter med Kommunen, Vägverket, Högskolan om:

 • Uppsnyggning i Ruda.

 • Blomstersmyckning i Ruda.

 • Feriearbetande ungdom under sommaren.

 • Utlåtande över översiktsplan.

 • Yttrande över Fader Uddes väg, om vändplats mm.

 • Jord och gräs på planen bredvid parkeringen mitt emot Konsum.

 • Grannsamverkan/BRÅ-representant i kommunen.

 • Hastighetsbegränsning till 50 km/tim mot Högsby.

Vi har också arbetat med:

 • Skötsel av dammen, grönområdena, sofforna samt blomsterplanteringar i Ruda.

 • De 6 anslagstavlorna, som används flitigt.

 • Uthyrning av övernattningslägenheten.

 • Julmarknad utanför Konsum.

 • Julgransraskning.

En brevlåda för "lokalpost" till Samhällsföreningen finns på anslagstavlan vid Konsum och töms varje vecka!

Övrigt

Vykort över Ruda finns till försäljning hos Konsum, Ruda Trädgårdsaffär och hos Bilisten. Rudaboken finns åter till försäljning. Ring och beställ.

Övernattningslägenheten: Samhällsföreningens övernattningslägenhet på Långgatan har varit flitigt använd under året av både Rudabor som får besök och av entreprenörer.

Samhällsföreningen har kvar samma telefonnummer 0491-22275.

Grannsamverkan i Ruda organiserats under Samhällsföreningen med egen arbetsgrupp med Eva Kennedy som huvudkontaktman. Dessutom finns kontaktmän/kvinnor med ansvar för var sitt område i samhället. 

Underteckad av Styrelsen