Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2001

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2001, som är föreningens 24 år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 12 mars 2001  i Folkets Hus.

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Inga-Lill Andersson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare:
Laila Hellquist
Ledamöter: John Bylund,
Mairon Svensson, Grey Lindström, Eva Kennedy, Lisa Magnell, Berit Laitinen, Stig Karlsson.

Suppleanter: Jan Samuelsson, Ingrid Bylund, Jan-Olof Stahlsbo (del av året)

Ruda blev utsedd till Årets By 2001 i Högsby Kommun och mottog den 15/3 ett fint vandringspris och ett "eget" glaskonstverk i Kommunhuset.

Mötesverksamhet: Under året har 9 protokollförda styrelsemöten hållits.

Information om de pågående provtagningarna på Sågverks och Glasbruksområdena har lämnats av kommunen.

Ett flertal möten om Grannsamverkan har hållits under året och en "God Jul-folder" har delats ut till alla hushåll i Ruda.

Föreningen har skickat skrivelser och haft kontakt med kommunen om:

Sågverksområdet, Källa Hage, dåliga kommunikationer, Sjön Algunnen, tillfälligt bygglov, hastighetsbegränsningar, vägbelysningar, dagvattenbrunnar och vattensamlingar.

Vi har arbetat med:
Skötsel av dammen, grönområdena, sofforna samt blomsterplanteringen vid Konsum och på Lusthuset samt de 6 anslagstavlorna, som används flitigt. En brevlåda för "lokalpost" till samhällsföreningen har satts upp på anslagstavlan vid Konsum och töms varje vecka!
Lekparken har upprustats liksom bord och bänkar på Ruda Torg.

Ytterligare en övernattningslägenhet har iordningställts, möblerats och hyrts ut för en billig peng. Den mindre lägenheten ("ettan") återlämnades i december till Stångå konsult för uthyrning.

Caféet har haft öppet hela året och anordnat bl a träffar för arbetslösa och nyinflyttade och hade många besökare under sommaren. Konferensrummet har utnyttjats av olika föreningar.

En utställning om vad som hänt t.o.m. juli på Sågverksområdet fanns att se i Folkets Hus A-sal under Ruda Dagen/ Familjedagen.

Vi har deltagit i:
En "förkvartalsträff" samt två kvartalsträffar tillsammans med de andra byalagen i kommunen. En vedinformationsträff i Högsby. Högsbydagens Kubbmästerskap. Rudas lag vann och fick som pris ett Kubbspel - som använts under sommaren av allmänhet och de olika föreningarna.

Varit har medverkat:

  • vid försäljningen av Rudaboken.

  • vid Bingopromenaden

  • vid vandring i Rudahagarna

  • vid Julgransuppsättningen

  • samt samverkat med de andra Rudaföreningarna om Familjedagen

  • och anordnat Julgransraskningen.

Underteckad av Styrelsen