Föreningskatalog
för Långemåla & Ruda

Ruda Samhällsförening
Ordf. Majlis Axelsson
Af Harmens Väg 4
570 76 Ruda
076-106 08 87 , 0491-223 40
e-post: majlis_axelsson@live.se

Vice ordf. 
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
070-530 47 95
e-post: slojd.data@slojd-data.se

Revy & Teaterföreningen ”Rudisarna”
Ordf. Per "Kalix" Nilsson
070-240 73 71
e-post:
Ruda Bygdegård (Folkets Hus)
Östra Långgatan 5
Bokning: 0491-222 60 
Ordf. Rune Hellquist
0491-22 234,  070-569 22 24

e-post: rb@hogsby.net
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
070-530 47 95
Ruda PRO
Ordf. Dan Mattisson
Lärkvägen 7
570 76  Ruda
070-522 81 74
e-post: pro-ruda@telia.com
Långemåla Hembygdsförening
v. ordf.. Dea Carlsson
Kyrkogatan 48A
570 76  Ruda
070-259 15 82
e-post: langemala.hembygd@live.se
Ruda Badhusförening
Ordf. Lennart Gustavsson
Åstorp 301, Värlebo
570 76 Ruda
0499-310 51
e-post: hydèn@live.se

Församlingshemmet
Kanalgatan 
570 76 Ruda
0491-225 41
www.svenskakyrkan.se

Ruda IF
Ordf. Ingela Svensson
Jon Engströms väg 10, 570 76 Ruda
0491-222 41, 070-414 19 43, 
jan.nilsson@hogsby.net

Hans Hansson
Ruda gård, 570 76  Ruda
0491-222 11, 070-662 22 11
hans.hansson@hogsby.net 

Företagarna i Högsby
Ordf. Lotta Berggren
Idungatan 10
579 31 Högsby
0491-502 07, 070-549 63 31

e-post: info@shelterab.se
 
Ruda IF Ungdomssektion
Ordf. Jonas Lönn
Villavägen 15
570 76 Ruda
0491-224 85
  Ruda IF Supporterklubb
Ordf. Lennart Andersson
570 76 Ruda
0491-221 61
   

Ändringar och kompletteringar i företagskatalogen lämnas till Sven-Allan!

Åter till samhällsföreningens välkomstsida med meny