Föreningskatalog
för Långemåla & Ruda

Ruda Samhällsförening
Ordf. Majlis Axelsson
Af Harmens Väg 4
579 71 Ruda
076-106 08 87 , 0491-223 40
e-post: majlis_axelsson@live.se

Vice ordf. Rune Hellqvist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
070-530 47 95
e-post: slojd.data@slojd-data.se

Revy & Teaterföreningen ”Rudisarna”
Ordf. Per "Kalix" Nilsson
070-240 73 71
e-post:
Ruda Bygdegård (Folkets Hus)
Östra Långgatan 5
Bokning: 0491-222 60 
v.Ordf. Per-Olof Lindeborg
070-247 03 60

e-post: rb@hogsby.net
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
070-530 47 95
Ruda PRO
Ordf. Dan Mattisson
Lärkvägen 7
579 71  Ruda
070-522 81 74
e-post: pro-ruda@telia.com

Kassör: Sven-Allan Törnqvist
070-530 47 95
e-post: slojd.data@slojd-data.se

Långemåla Hembygdsförening
v. ordf.. Dea Carlsson
Kyrkogatan 48A
579 95  Ruda
070-259 15 82
e-post: langemala.hembygd@live.se
Ruda Badhusförening
Ordf. Lennart Gustavsson
Åstorp 301, Värlebo
579 95 Ruda
0499-310 51
e-post: hydèn@live.se

Församlingshemmet
Kanalgatan 
579 71 Ruda
0491-225 41
www.svenskakyrkan.se

Ruda IF
Ordf. Jan Nilsson
Björkvägen 10, 579 71  Ruda
0491-22 001 , 070-522 20 01, 
jan.nilsson@hogsby.net

Hans Hansson
Gillberga, Solgården 124, 579 95  Ruda
0491-222 11, 070-662 22 11
hans.hansson@hogsby.net 

Företagarna i Högsby
Ordf. Lotta Berggren
Idungatan 10
579 31 Högsby
0491-502 07, 070-549 63 31

e-post: info@shelterab.se
 
Ruda IF Veteransektionen
Ordf. Lennart Andersson
579 71 Ruda
0491-221 61
   
   

Ändringar och kompletteringar i företagskatalogen lämnas till Sven-Allan!

Åter till samhällsföreningens välkomstsida med meny