Tidigare införda reportage

Till Hemsidan


Sidan skapades 15 november 2014


Cykla mera - Cykla säkert

Att cykla mellan orterna i kommunen är på vissa vägar i det närmaste förenat med livsfara. Samhällsföreningen vill därför undersöka vilka möjligheter som finns att att tillskapa säkra cykelvägar genom att använda mindre vägar och bygator. Störst är behovet att kunna cykla mellan centralorten och Ruda samhälle, men i förlängningen skulle fina cykelleder kunna markeras upp kors och tvärs genom kommunen.

Projektbeskrivning