Tidigare införda reportage

Till Hemsidan


Sidan skapades 1 juni  2004 

Rudahagarna 1 juni 2004

I Vårörterna har lämnat arenan och ersatts av gräs och betande djur. Träden är fortfarande skrudade i den vårgröna dräkten men snart går nyansen över i mörkare grönt. De blommande örterna är ännu lågväxta och ibland svåra se om man inte böjer sig ned eller kryper på knä. Här är några exempel på de växter som för en månad sedan började spira och några av dem som gör sig beredda på att ta över. Klicka på bilderna för att se dem i större storlek!


Gökärt


Berberis


Blåsuga


Blodrot


Häckvicker


Daggkåpa


Mandelblom


Johannesört


Knölsmörblomma


Jungfrulin


Nattviol


Smultron


Sträv nejlikrot


Vattenblink


Starr

 

Foto  Sven-Allan