Tidigare införda reportage


Förstasidan uppdaterad 3 oktober 1999

Högsby kommuns miljödag

Höstvandring i Rudahagarna
 med John Christoffersson

Till GrannskapsCentralen
Till Hemsidan

Under lördagsförmiddagen den 11 september i strålande sensommarväder vandrade man i Rudahagarna och fick lära sig bland annat hur man förr använde hage och äng för att skaffa foder till husdjuren. I hagen gick kreaturen och betade medan ängen användes för slåtter och insamlande av vinterfoder. Först senare på hösten fick djuren komma in och beta på ängen.

Som kontrast till den tråkiga följetongen med sågverksområdet som ännu inte blivit sanerat finns Rudahagarna söder om samhället. Det är gamla betesmarker till gårdarna Rävmåla, Blomstermåla och Strömsborg. En stor del av Ruda samhälle är byggt på dessa gårdar vars ekonomibyggnader sedan många år är rivna. De med åren tätt igenvuxna betesmarkerna har nu röjts upp och börjat att betas igen. Det gamla kulturlandskapet börjar åter att bli synligt och Rudahagarna blir återigen en av samhällets pärlor.

Under vandringen guidade John Cristoffersson  deltagarna på sedvanligt undervisande sätt om alla arter som växer i hagarna. Man hittade också den mycket sällsynta sträva nejlikroten som bara växer på några få ställen i Sverige. Det var Ruda Samhällsförening som stod som arrangör för vandringen.

 

En bok om Ruda!

Nu finns boken "MITT LIV I RUDA - drömmar och verklighet" att köpa. Författaren Ingemar Gustavsson har gjort en omfattande beskrivning av vad som hänt i samhället från 1934 och fram till idag. Han utgår ifrån sin egen uppväxt och yrkesverksamhet i bygden och berättar mycket om sig själv. Många både kända och okända Rudabors bravader kommer också fram i boken som därför är både underhållande och intressant för alla Rudabor. Boken har även ett läsvärde för dem som inte har anknytning till Ruda, då den ger en bra beskrivning om hur livet på en större gård fungerade under 30 och 40-talet, samt ett exempel på ett litet samhälles utveckling fram till nu.

Kontakta Ruda Samhällsförening eller Ingemar Gustavsson, 0491-222 73


Har du åsikter eller frågor kan du e-posta till samhällsföreningen så ska vi försöka svara eller föra dina åsikter vidare till planeringsgruppen.

Webdesign: Vikon Media Infodesign, Långemåla, 0499 - 300 73, 070 - 513 49 49,
e-post: vikonmedia@hogsby.se