Till Hemsidan


Sidan ändrades 02 okt  2020Öppettider i aktivitetshuset "Punkten":
Kontakta Majlis

Vi behöver hjälp av fler vuxna som kan vara med...
... om du/ni kan/vill hjälpa till ring då till Majlis  076-106 08 87

                                                            

Rudas aktivitetshus är öppet för alla som behöver en lokal för upp till 20 personer. I huset finns storbilds-TV, enkelt kök och utrustning för diverse aktiviteter. Lokalen passar bra för bl a studiecirklar, sammanträden, barn- och ungdomsaktiviteter mm.